Vleermuizen in het torenfort

Het torenfort op Everdingen is een trekpleister voor vleermuizen. Vanwege de vele in- en uitvliegopeningen, de constante lage temperatuur en de hoge luchtvochtigheid trekken jaarlijks honderden dieren erheen om te zwermen* en zo’n honderd om te overwinteren. De overwinterende vleermuizen op het fort worden jaarlijks (in januari) geteld door de Zoogdierenvereniging. De telling in jan 2015 kwam voor de toren uit op 30 baardvleermuizen, 20 watervleermuizen, 5 grootoorvleermuizen en 1 dwergvleermuis. De telling in jan 2016 leverde 60 baardvleermuizen, 27 watervleermuizen, 3 grootoren, 17 dwergen en 3 indetermineerbaar op. Ten opzichte van vorig jaar is er sprake van een duidelijke vooruitgang. Vermoedelijk hangt dit (mede) samen met een betere licht- en warmteregulatie.

Om de vleermuizenpopulatie niet te verstoren, zal de toren ook in de toekomst gesloten zijn van eind augustus tot en met half april. Zo kan de populatie in alle rust overwinteren en zich voortplanten.

* Zwermen is het bezoeken van een groot aantal vleermuizen van winterverblijven vóór de winterslaap. Het zwermgedrag heeft twee functies. Ten eerste als samenkomst om te paren. Doordat bij het zwermen veel dieren uit een wijde omgeving betrokken zijn, vindt er genetische uitwisseling tussen in de zomer gescheiden populaties plaats. Ten tweede wordt er verondersteld dat door zwermgedrag jonge dieren van oude dieren leren waar verschillende mogelijkheden voor overwinteringplaatsen zich bevinden. Zwermgedrag is een essentieel onderdeel van het leven van vleermuizen. De dieren zwermen voornamelijk tussen 11 en 1 uur ’s nachts. In dat deel van de nacht dienen zwermplekken vrij te blijven van verstoring zoals verlichting of excursies (Zie de website van de Zoogdiervereniging).