Brouwen met hemels water

Op Fort Everdingen bevindt zich een uniek en ingenieus waterfiltersysteem. Op het dak van de Contrescarp ligt een dikke laag grond. Het regenwater zakt door deze laag en komt via speciale druipkokers terecht in een ondergronds waterbassin. Een vernuftig idee, dat ooit bedacht werd om bij een langdurige belegering voldoende schoon drinkwater ter beschikking te hebben.

Duits&Lauret gaan dit speciale waterfiltersysteem hergebruiken en het originele, gefilterde fortwater benutten in het brouwproces.